Het hotel beschikt over 26 vernieuwde kamers.

Al onze kamers zijn NIET-​Rokers.

Het hotel is voorzien van een beveiligd WIFI sys­teem, deze dienst is gratis ter Uwer beschikking.

 

Type A

De kamers van het type “A” beschikken over bad­kamer ( lavabo, douche, toi­let, haar­dorger ), TV, tele­foon, wekker, radio, en safe . (17tot 20 m2)

Type B

Kamers type “B” beschikken over bad­kamer (lavabo, douche of bad, toi­let , haar­dorger ) Tv, tele­foon wekker, radio, en safe. De type B is ruimer dan type A in opper­vlakte. (20 tot 25m2). 

Type B+

Type „B+” beschikken over bad­kamer (lavabo, douche of bad, toi­let , haardroger ) Tv, tele­foon, wekker, radio en safe. Deze kamers zijn met een bijkomend salon in de kamer. Kamers type b+ met schei­d­ingswand zijn voorzien van een 2° Tv. Het bankbed kan wor­den open gesteld voor een 3° of 4° per­soon (25m2 tot 30m2)

'sreserveer hier Mor­gens daalt U af naar het ont­bijt vergezeld door de geur van verse koffie, ei en spek. Keuze ten over.
Het ont­bi­jt­buf­fet staat klaar voor U : ver­schil­lende fijne vleeswaren, kaas­soorten, vrucht­en­sap­pen, zoet beleg, cere­als, vers fruit, yoghurts en ver­schil­lende soorten oven­vers brood . Nu bli­jft er nog enkel over een goede mor­gen te wensen.

Par­keer­prob­le­men zijn voor onze gas­ten onbestaand. Tij­dens Uw verblijf in het hotel stellen wij U een park­ing gele­gen aan de achterz­i­jde van het hotel, ter beschikking.

Boek hier